info@nongsangwit.ac.th
Tel. 044-810241

foto1

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

foto1

รักถิ่น รักไทย

foto1

สวัสดี เช้าวันใหม่ที่สดใส

foto1

อนุรักษ์สืบสานผ้าไทย

foto1

ภูมิใจในโรงเรียนของเรา

แนวปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2564

ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนระดับชั้น ม.2 ,3,5และ6 ที่ไปทำงานนอกเขตพื้นที่ทุกคน
ให้กลับบ้านก่อน 17 พ.ค. 2564 และกักตัว 14 วัน เพื่อเตรียมเปิดเรียน 1 มิ.ย. 64 ด้วยนะครับ
covid