info@nongsangwit.ac.th
Tel. 044-810241

foto1

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

foto1

รักถิ่น รักไทย

foto1

สวัสดี เช้าวันใหม่ที่สดใส

foto1

อนุรักษ์สืบสานผ้าไทย

foto1

ภูมิใจในโรงเรียนของเรา

เชิญชวนไปเลือกตั้ง อบจ.ชัยภูมิ

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8:00o" - 17:00น. เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปเลือกตั้ง ส.อบจ.ชัยภูมิ และนายก อบจ.ชัยภูมิ เชิญชวนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yAGpr-6stj4&app=desktop
picorborjor