info@nongsangwit.ac.th
Tel. 044-810241

โครงการค่ายคุณธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมโรงเรียนหนองสังข์วิทยา ..................

ตัวอย่างสำหรับการสร้างเนื้อหาในกลุ่มโครงการพิเศษต่างๆ ของโรงเรียน ให้จัดอยู่ในกลุ่ม projects เมื่อคลิกที่เมนู "โครงการสำคัญของเรา" ก็จะปรากฏรายการโครงการขึ้น ให้ทำโครงการละหนึ่งเนื้อข่าว