info@nongsangwit.ac.th
Tel. 044-810241

ที่ อ.แก้งคร้อ แห่เทียนเข้าพรรษา นำโดย ท่าน นายกเลียม ชำนาญ ท่านผู้อำนวยการวรรณพจน์ ฮงสุวรรณ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน และ นักเรียนโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ร่วมขบวน แห่สืบสานประเพณี เข้าพรรษา....